Analiza Bioenergetyczna łączy zasadę pracy na poziomie somatycznym z analizą na poziomie psychicznym, postrzegając osobowość człowieka zarówno w płaszczyźnie psychicznej jaki i jej fizycznym aspekcie.

Dlatego proces nauczania oparty będzie o 5 modułów:

 • Doświadczenie własne w Analizie Bioenergetycznej w psychoterapii indywidualnej i grupowej:
  – rozwój, zrozumienie i osadzenie własnego procesu terapeutycznego,
  – rozpoznanie, uświadomienie i poczucie własnych blokad konfliktowych oraz spektrum obron psychofizycznych.
 • Wiedza z zakresu bioenergetyki:
  – struktury charakteru,
  – typy zawieszeń emocji,
  – równowaga energetyczna człowieka,
  – praca z obronami psychosomatycznymi,
  – różne formy kontaktu (interwencje dotykowe),
  – kontrakt,
  – czytanie ciała z interpretacją blokad,
  – aktywne techniki,
  – metodologia prowadzenia ćwiczeń indywidualnych i grupowych,
  – wskazania, przeciwskazania dla poszczególnych struktur,
  – przeniesienie i przeciwprzeniesienie w bioenergetyce,
  – różne formy oporu,
  – granice psychiczne, granice fizyczne,
  – szczególne aspekty etyki zawodowej,
  – higiena i bezpieczeństwo pracy.
 • Wiedza dotycząca pracy z grupami:
  – zjawiska i procesy w gr. ćwiczeniowo – terapeutycznej,
  – rola i zadania prowadzącego w grupie,
  – trudne i destrukcyjne zjawiska w grupie.
 • Wiedza medyczna:
  – mięśnie toniczne i fazowe, a rozładowanie i naładowanie,
  – wpływ psychogenności na narząd ruchu: zespoły rodzicielskie,
  – choroby psychosomatyczne i somatyzacje,
  – wskazania i przeciwskazania psychomedyczne.

Moduły te są prowadzone, pod kątem ich zastosowania w Analizie Bioenergetycznej.

SZKOLENIE UMOŻLIWIA:

– konceptualizację diagnozy psychofizycznej człowieka,
– umiejętność prowadzenia: grupy ćwiczeniowej,
– pracę z poziomu objawów somatycznych w oparciu o dynamikę psychiczną i odwrotnie.

Zapisz

Podstawy programowe

Podstawy programowe dla ścieżki facylitatora w Analizie Bioenergetycznej

 • ścieżka 2 letnia zakończona tytułem facylitatora:

Po facylitacji uczestnik może prowadzić ćwiczenia grupowe i instruktaż do ćwiczeń indywidualnych.

Dwa lata szkolenia to przestrzeń na ugruntowanie doświadczenia własnego w AB i budowanie umiejętności facylitacyjnych do prowadzenia grup ćwiczeniowych lub/i doboru praktyki domowej dla osób indywidulanych.

Ci, którzy nie pracują terapeutycznie zobowiązani są do odbycia 100h stażu klinicznego, by móc poprowadzić grupę ćwiczeniową i uzyskać tytuł facylitatora.

Osoby, które odbyły staż kliniczny czy to na studiach psychologicznych, czy przy okazji innych szkoleń zobowiązane są do przedstawiania zaświadczeń potwierdzających ilość uzyskanych godzin.

Staż ma umożliwiać bezpośredni kontakt z różnymi grupami pacjentów.

Zjazdy szkoleniowe organizowane są 4 razy w roku i trwać będą od czwartku do niedzieli (4 pełne dni).

W ramach zjazdu odbywają się: wykłady, warsztaty, praca w dużej grupie i w małych grupach roboczych oraz moduły superwizyjne.

Co 4 – 5 tygodni (około 8-10 sesji w roku) w piątki w ramach szkolenia będzie organizowana 2,5 h grupa ćwiczeniowa. Na pierwszym roku jej celem będzie możliwość regularnej praktyki, na kolejnych da ona możliwość prowadzenia zajęć dla tych, którzy nie mają jeszcze takiej sposobności. Należy być na 6-ciu spotkaniach grupy w ciągu każdego roku. Godziny mogą być wliczone w ilość praktyki własnej i superwizji (jeśli taka miała miejsce).

W trakcie 2 letniego szkolenia każda osoba zobowiązana jest do przejścia dwóch, dwudniowych seminariów z zakresu:
– „Struktur charakteru”
– „Procesu grupowego”

oraz jednodniowego seminarium:

– „Pierwszy kontakt z pacjentem: tworzenie bezpiecznej przestrzeni”

Warunki zaliczenia

I rok:

– podjęcie (kontynuowani) psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej (50 h)

– autodiagnoza (I semestr),
– bioenergetyczna konceptualizacja diagnozy pacjenta z propozycją instruktażu ćwiczeń: zestaw podstawowy i rozwijający (II semestr).

II rok

– poprowadzenie ćwiczeń grupowych oraz dwóch prac interwałowych na zajęciach piątkowych,
– poprowadzenie własnej grupy ćwiczeniowej, początkującej: osiem 2h spotkań, 6-8 osób w grupie. Zajęcia należy prowadzić w parach.

Wszystkie działania wymagają równoległej superwizji.

W sumie program szkolenia na facylitatora to 529 h.
W tym:
– Szkolenie dydaktyczno-treningowe: 235h
– Seminaria: 33h
– Zajęcia umiejętności praktycznych: 100h
– Psychoterapia w AB: 50h
– Superwizja: 11h
– Staż kliniczny: 100h

ZAPEWNIAMY DODATKOWO:

– tłumaczenie wszystkich zajęć szkoleniowych prowadzonych w języku angielskim
– materiały szkoleniowe, część może być po angielsku
– listę lektur obowiązkowych i uzupełniających

Program szkolenia opiera się na metodach uczenia się poprzez własne doświadczenie i zakłada aktywne zaangażowanie studenta. Pomiędzy zjazdami studenci mają określone zadania w formie samoobserwacji, praktyki ćwiczeniowej, prac pisemnych.

Procedura kwalifikacyjna

Szkolenie kierowane jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim, w kierunkach związanych z szeroko rozumianym pomaganiem psychomedycznym (studenci ostatnich lat powyższych kierunków również mogą rozpocząć szkolenie). Zgłoszenia osób z innym wykształceniem będą indywidualnie rozpatrywane.

Zapraszamy osoby, które mają przynajmniej 40h doświadczenia własnego w bioenergetyce, z czego nie mniej niż 20h w grupach ćwiczeniowych prowadzonych na żywo oraz 20h w psychoterapii indywidualnej w AB

Rekrutacja trwa od kwietnia do sierpnia 2021 roku i odbywa się etapami:

 • Uzyskanie 40h doświadczenia własnego w Analizie Bioenergetycznej
 • Wysłanie przez osobę aplikującą zgłoszenia na adres: szkolenie@psychoterapiaprzezcialo.pl
 • Wypełnienie otrzymanego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go najpóźniej do 31 VII 2021r., na wyżej wskazany adres mailowy.
 • Rozmowy kwalifikacyjne dotyczące motywacji i predyspozycji do pracy w zawodzie psychoterapeuty będą odbywać się do 31 lipca 2021 roku.
 • O przyjęciu do szkolenia decydować będzie ilość godzin doświadczenia własnego w bioenergetyce oraz przebieg rozmowy.
 • Wyniki rekrutacji zostaną przesłane drogą mailową do każdej z aplikujących osób do VIII 2021.
 • Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata zaliczki w ciągu 7 dni od informacji o przyjęciu w wysokości 1300zł i podpisanie umowy na pierwszy rok szkolenia.

Koszt procedury kwalifikacyjnej wynosi: 300 zł.
Z rozpoczęciem każdego kolejnego roku szkolnego będą podpisywane umowy między uczestnikami szkolenia, a organizatorem.

Koszt szkolenia

 • Zjazd 4 dniowy to kwota 2650zł, 4 zjazdy w roku dają koszt roczny 10600zł
 • Seminaria: dwa, dwudniowe – 800 zł każde
  • 1 seminarium jednodniowe – 400zł (pierwszy rok szkolenia)

w sumie 2000zł w ciągu 2 lat.

 • Psychoterapia własna: 50h, nie krótsza niż rok ciągłego procesu. W zależności od prowadzącego między 150 a 200zł.
 • Superwizja: 11h – w zależności od prowadzącego między 150 a 200zł.
 • Spotkanie tutorskie na II roku, koszt 200zł.

–>

New user? | Forgot your password?