Nabór 2015 Archiwum

We wrześniu 2015 roku w Warszawie rozpocznie się druga edycja czteroletniego szkolenia w Analizie Bioenergetycznej.

Szkolenie akredytowane jest przez FLORIDA SOCIETY FOR BIOENERGETIC ANALYSIS.

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy psychoterapeutycznej w nurcie Analizy Bioenergetycznej.

Szkolenie kierowane jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim, w kierunkach związanych z szeroko rozumianym pomaganiem psychomedycznym (studenci ostatnich lat również mogą rozpocząć szkolenie). Zgłoszenia osób z innym wykształceniem będą indywidualnie rozpatrywane.

Psychoterapia w Analizie Bioenergetycznej łączy zasadę pracy na poziomie somatycznym z analizą na poziomie psychicznym, postrzegając osobowość człowieka zarówno w płaszczyźnie psychicznej jaki i jej fizycznym aspekcie.

Dlatego proces nauczania oparty będzie o 5 modułów:

 • Doświadczenie własne w Analizie Bioenergetycznej w terapii indywidualnej i grupowej
  – rozwój, zrozumienie i osadzenie własnego procesu terapeutycznego
  – rozpoznanie, uświadomienie i poczucie własnych blokad energetycznych
 • Wiedza z zakresu bioenergetyki
  – struktury charakteru
  – typy zawieszeń
  – równowaga energetyczna
  – różne formy kontaktu (interwencje dotykowe)
  – kontrakt
  – czytanie ciała z interpretacją blokad
  – aktywne techniki
  – metodologia prowadzenia ćwiczeń indywidualnych i grupowych
  – wskazania, przeciwskazania dla poszczególnych struktur
  – przeniesienie i przeciwprzeniesienie w bioenergetyce
  – różne formy oporu
  – granice
  – szczególne aspekty etyki zawodowej
  – higiena pracy
 • Wiedza psychoanalityczna
  – psychoanalityczne koncepcje rozwoju osobowości
  – psychopatologia w ujęciu psychoanalitycznym
  – zjawiska i procesy w ter. indywidualnej
  – biologiczne podstawy psychoterapii
 • Wiedza dotycząca procesu grupowego
  – zjawiska i procesy w gr. ćwiczeniowej
  – zjawiska i procesy w gr. terapeutycznej
  – rola i zadania terapeuty w grupie
  – trudne i destrukcyjne zjawiska w grupie
 • Wiedza medyczna
  – anatomia i patofizjologia: dna miednicy, przejścia piersiowo-lędźwiowego, zespołów szyjno-żuchwowych
  – mięśnie toniczne i fazowe, a rozładowanie i naładowanie
  – wpływ psychogenności na narząd ruchu: zespoły rodzicielskie
  – somatyzacja
  – wskazania i przeciwskazania psychomedyczne

Moduły te są prowadzone, pod kątem ich zastosowania w Analizie Bioenergetycznej.

SZKOLENIE UMOŻLIWIA:

– diagnozę psychofizyczną człowieka
– umiejętność prowadzenia: grupy ćwiczeniowej i terapeutycznej, terapii indywidualnej pacjentów w Analizie Bioenergetycznej
– pracę z poziomu objawów somatycznych w oparciu o dynamikę psychiczną i odwrotnie

PODSTAWA PROGRAMOWA

W szkoleniu są do wyboru 2 ścieżki:

 • ścieżka 2 letnia zakończona tytułem facilitatora (skierowana głównie do tych, którzy podejmują szkolenie z potrzeby rozwoju i pracy własnej lub tych którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe). Po tym etapie uczestnik może prowadzić ćwiczenia grupowe i instruktaż do ćwiczeń indywidualnych
 • ścieżka 4 letnia psychoterapeuty bioenergetycznego: skierowana do osób chcących w przyszłości pracować jako psychoterapeuta w Analizie Bioenergetycznej i.

Ci, którzy nie pracują terapeutycznie zobowiązani są do odbycia stażu klinicznego (300h w placówkach zajmujących się psychoterapią). Po spełnieniu wszystkich warunków i odbyciu stażu tytuł zostanie przyznany. Staż ma umożliwiać bezpośredni kontakt z różnymi grupami pacjentów oraz poznanie zasad pracy zespołów terapeutycznych.

Zjazdy szkoleniowe organizowane są 4 razy w roku i trwać będą od czwartku do niedzieli (4 pełne dni).

W ramach zjazdu odbywają się: wykłady, warsztaty, praca w dużej grupie i w małych grupach roboczych oraz moduł superwizyjny.

Pierwsze dwa lata ukierunkowane są na możliwość jak najpełniejszego doświadczenia własnego.
Kolejne dwa lata to okres specyfikacji wiedzy w kierunku bycia psychoterapeutą. To w dalszym ciągu czas pracy własnej, ale też praktyki i superwizji.

Co 4 – 5 tygodni (około 8-10 sesji w roku) w piątki w ramach szkolenia będzie organizowana 2h grupa ćwiczeniowa. Na pierwszym roku jej celem będzie możliwość regularnej praktyki, na kolejnych da możliwość prowadzenia zajęć dla tych, którzy nie mają jeszcze takiej sposobności. Obecność w grupie jest dowolna, jednak godziny mogą być wliczone w ilość praktyki własnej i superwizji (jeśli taka miała miejsce).

W trakcie 4 letniego szkolenia każda osoba zobowiązana jest do przejścia trzech dwudniowych seminariów z zakresu:
– struktur charakteru
– konfliktu edypalnego
– procesu grupowego

Program szkolenia opiera się na metodach uczenia się poprzez własne doświadczenie i zakłada aktywne zaangażowanie studenta. Pomiędzy zjazdami studenci mają określone zadania w formie samoobserwacji, praktyki ćwiczeniowej, prac pisemnych.

WARUNKI ZALICZENIA POSZCZEGÓLNYCH LAT:

I rok:
– autodiagnoza
– bioenergetyczna diagnoza pacjenta z propozycją instruktażu ćwiczeń: zestaw podstawowy i rozwijający

II rok
– po prowadzenie własnej grupy ćwiczeniowej (początkującej lub tematycznej; osiem 1,5h spotkań, 4-8 osób w grupie). Zajęcia można prowadzić w parach.

III rok
– rozpoczęcie superwizji pacjenta indywidualnego (w, nie krótszym niż rocznym procesie pracy w settingu jedno tygodniowym lub więcej)
– poprowadzenie warsztatów jednodniowych (nie mniej niż 6h pracy z grupą 6-12 osobową)

IV rok
– prowadzenie grupy terapeutycznej (nie mniej niż 12 spotkań, 6-12 os w grupie, można prowadzić w koterapii)
– praca pisemna opisująca zjawiska grupowe i dynamikę procesów indywidualnych w poprowadzonej grupie.

Wszystkie działania wymagają równoległej superwizji.

Uwaga: ośrodek szkolący może zaliczyć na poczet spełnienia powyższych wymogów godziny psychoterapii (lub innego doświadczenia osobistego) i superwizji odbyte poza ośrodkiem szkolącym, a spójne z wyuczonym i stosowanym podejściem, gwarantujące, że kandydat będzie świadom swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii (nie mniej niż 50 godzin psychoterapii indywidualnej lub co najmniej 100 godzin innych form terapii, w relacji z tą samą osobą).

Działania prowadzone w trakcie szkolenia wymagają bieżącej superwizji, niezależnie od uprzedniego doświadczenia.

W sumie program szkolenia to 1342 h.
W tym:
– Szkolenie dydaktyczno-treningowe: 640h
– Seminaria tematyczne: 56h
– Zajęcia umiejętności praktycznych: 96h
– Terapia: 100h
– Superwizja: 150h
– Staż kliniczny: 300h
Szkolenie zapewnia minimum 1200 godzin szkoleniowych wymaganych w projekcie Ustawy o niektórych zawodach medycznych (w tym psychoterapeuty).

ZAPEWNIAMY DODATKOWO:

– tłumaczenie wszystkich zajęć szkoleniowych prowadzonych w języku angielskim
– materiały szkoleniowe, znaczna część może być po angielsku
– listę lektur obowiązkowych i uzupełniających

KOSZT SZKOLENIA

 • Każdy zjazd to równowartość $650 plus VAT, przeliczona zgodnie z kursem walut NBP (daty przeliczeń przypadające przed terminem płatności podane są w umowie). Są 4 zjazdy w roku czyli koszt roczny to równowartość $2600 + VAT.
 • Seminarium: 738zł brutto (600zł netto +23% VAT), w ciągu czterech lat są to 3 seminaria tj.: 2214zł brutto
 • Terapia własna: 100h: w zależności od prowadzącego między 120zł a $100
 • Superwizja: 150 h – w zależności od prowadzącego między 120zł a $100

Seminaria będą odrębnie organizowane, koszt dla uczestników to 738zł brutto (600zł + VAT) za każde.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Zapraszamy osoby, które mają przynajmniej 30h doświadczenia własnego w bioenergetyce, z czego nie mniej niż 20h w naszym ośrodku. Rekrutacja trwa od 20-go kwietnia do 15-go lipca 2015 roku i odbywa się etapami:

 • Wysłanie przez osobę aplikującą zgłoszenia na adres: szkolenie@psychoterapiaprzezcialo.pl
 • Wypełnienie otrzymanego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go najpóźniej do 30-go V 2015 r. na wyżej wskazany adres mailowy.
 • Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczącej motywacji i predyspozycji do pracy w zawodzie). Rozmowy będą przeprowadzane, od maja do końca czerwca 2015 roku
 • Po pozytywnym przejściu rekrutacji, potwierdzeniem przyjęcia jest wpłata zaliczki w ciągu 7 dni od informacji o przyjęciu w wysokości 1000zł i podpisanie umowy.

Koszt procedury wynosi: 246 zł brutto (200 zł + VAT).
Z rozpoczęciem każdego roku będą podpisywane umowy między uczestnikami szkolenia, a organizatorem.

MIEJSCE

Zajęcia będą odbywały się w Warszawie w odpowiednio dużej przestrzeni umożliwiającej swobodną ekspresję grupy szkoleniowej.

New user? | Forgot your password?